สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ตะละกง/ชุดใส่ละหมาด

ตะละกง/ชุดใส่ละหมาด


ตะละกงสีขาวผ้าโทเร สปัน พร้อมกระโปรง (พร้อมส่ง)
ราคา 630.00
รหัสสินค้า : 000141
ตะละกงสีขาวผ้าโทเร สปัน ริมติดผ้าลูกไม้ผ้า ใช้ผ้าโทเรสปันเนื้อเบานุ่มไม่แข็งกระด้าง ใส่สบาย ขายพร้อมกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีดำ ปักช่อดอกด้วยดิ้นสีทองที่ตะละกง และกระโปรง (พร้อมส่ง)
ราคา 1,750.00
รหัสสินค้า : 000403
ตะละกงผ้าพีชสกินสีดำ ปักช่อดอกด้วยดิ้นสีทองที่ตะละกง และกระโปรง
  Tell a Friend
ตะละกงสีครีมไข่ ปักช่อดอกเลี้อยที่ไหล่ ลายริมปักดอกกระจาย (พร้อมส่ง)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000402
ตะละกงผ้าพีชสกินสีครีมไข่ ปักดิ้นสีทองปักลายริมและ มีช่อดอกเล็กๆ เลี้อยที่ด้าน บน1 ชุดประกอบด้วย ตะละกง และกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีครีมเหลือง ฉลุลายแบบผ้าลูกไม้ เดินดิ้นสีทอง (มีสินค้าพร้อมส่ง)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000097
ตะละกงผ้าพีชสกินสีครีมเหลือง ลายริมปักและฉลุลายแบบผ้าลูกไม้ช่อดอกปักไหมสีครีมเหลืองเดินดิ้นสีทอง ปักดอกกระจายเล็กๆ ด้วยดิ้นสีทอง1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าคริสตัลสีขาว ปักดิ้นสีเงิน ปักลายริมและปักช่อดอกที่บ่า (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000392
ตะละกงผ้าคริสตัลสีขาว ปักดิ้นสีเงินปักลายริมและ มีช่อดอกเล็กๆ ที่บ่า 1 ชุดประกอบด้วย ตะละกง และกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีเหลืองไข่ไก่ ฉลุลายแบบผ้าลูกไม้ เดินดิ้นสีทอง  (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000391
ตะละกงผ้าพีชสกินสีเหลืองไข่ไก่ ลายริมปักและฉลุลายแบบผ้าลูกไม้ 1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีชมพู ปักลายริม (สั่งทำ)
ราคา 950.00
รหัสสินค้า : 000096
ตะละกงผ้าพีชสกินสีชมพู ปักลายริมด้วยไหมสีชมพูและดิ้นสีทองปักดอกกระจายเล็กๆสีชมพูด้วยดิ้นสีทอง1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด  
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีชมพู ปักลาย เดินดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,100.00
รหัสสินค้า : 000236
ตะละกงผ้าพีชสกินสีชมพูปักลายด้านบนและลายริมด้วยไหมสีชมพูและดิ้นสีทอง 1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีชมพูผ้าพีสกิน ปักลายดอกเดินดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000304
ตะละกงสีชมพูผ้าพีชสกิน ลายริมปักลายฉลุแบบผ้าลูกไม้ ลายช่อดอกไม้เดินด้วยดิ้นสีทอง 1 ชุด ประกอบด้วย ตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว ปักลายริม เดินดิ้นทอง (สั่งทำ)
ราคา 950.00
รหัสสินค้า : 000295
ตะละกงผ้าพิชสกินสีขาว ปักลายริม เดินดิ้นทองใช้ผ้าคริสตัล สีขาว แบบหน้ากว้าง ทำให้ไม่ต้องต่อริมผ้าด้านหลัง 1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงข
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีสกินสีชมพู ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000367
ตะละกงผ้าพีสกินสีชมพู ปักดิ้นสีทอง ขายพร้อมกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีสกินสีครีม ปักดิ้นสีทอง ไม่ต่อผ้าด้านหลัง (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000366
ตะละกงผ้าพีสกินสีครีม ปักดิ้นสีทอง ไม่ต่อผ้าด้านหลัง พร้อมกระโปรงขอบยางยืด<br>
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีดำ ปักลายใบเดินดิ้นสีเงิน (สั่งทำ)
ราคา 950.00
รหัสสินค้า : 000339
ตะละกงผ้าพีชสกินสีดำ ปักลายใบเดินดิ้นสีเงิน <br> ขายพร้อมกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีดำผ้าพีชสกิน ปักลายใบเดินดิ้นสีทอง
ราคา 950.00
รหัสสินค้า : 000338
ตะละกงสีดำผ้าพีชสกิน ปักลายใบเดินดิ้นสีทอง พร้อมกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีครีมเหลือง ผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000068
ตะละกงสีครีมเหลือง ผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีทองปักลายดอกไม้ ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรูพร้อมปักดอกกระจายเล็กๆ ด้วยดิ้นสีทองปักทั้งลายริมและด้านบน 1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรง
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว ปักลายริม เดินดิ้นสีเงิน (สั่งทำ)
ราคา 950.00
รหัสสินค้า : 000296
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว ปักลายริมเดินดิ้นสีเงินปักดอกกระจายเล็กๆด้วยไหมขาวและดิ้นสีเงิน1 ชุด ประกอบด้วย ตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000007
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ลายริมโค้งเดินดิ้นสีทอง ช่อดอกด้านบนปักลายดอกไม้เลื้อยลง1 ชุดประกอบด้วย ตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีดำปักดิ้นสีทอง พร้อมกระโปรง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000014
ตะละกงสีดำผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีทอง ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรูพร้อมช่อดอกเหนือริมผ้า 1 ชุด ประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงปักสีขาวผ้าพีชสกินปักดิ้นเงิน (สั่งทำ)
ราคา 1,400.00
รหัสสินค้า : 000015
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรู ลายช่อดอกไม้เดินด้วยดิ้นสีเงิน1 ชุด ประกอบด้วย ตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงสีขาว ผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีเงิน (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000069
ตะละกงสีขาว ผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีเงินช่อดอกปักด้วยไหมสีขาวและดิ้นสีเงิน พร้อมปักดอกเล็กๆกระจายด้วยดิ้นสีเงินรอบๆช่อดอกลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรู1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรง
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว ติดเลื่อมในดอกไม้ ปักดิ้นสีเงิน พร้อมกระโปรง (สั่งทำ)
ราคา 1,400.00
รหัสสินค้า : 000179
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว พร้อมกระโปรงขอบยางยืดติดเลื่อมในดอกไม้ ปักดิ้นสีเงิน ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาว ติดเลื่อม ปักดิ้นสีทอง พร้อมกระโปรง (สั่งทำ)
ราคา 1,400.00
รหัสสินค้า : 000180
ตะละกงผ้าพีชสกินสีขาวพร้อมกระโปรงขอบยางยืดช่อดอกและลายริมปักดิ้นสีทอง ภายในดอกติดเลื่อมและลูกปัดลายริมปักแบบผ้าลูกไม้
  Tell a Friend
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ปักลายด้วยดิ้นเงิน (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000187
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ลายริมปักด้วยดิ้นสีเงิน มีช่อดอกรอบตัว ด้านบนปักช่อดอกเล็กๆเลื้อยลงมา ขายพร้อมกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพิชสกิน สีเหลืองไข่ไก่ ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000235
ตะละกงสีเหลืองไข่ไก่ผ้าพีชสกินลายริมปักด้วยดิ้นสีทอง มีช่อดอกรอบตัว 1 ชุดประกอบด้วยตะละกงและกระโปรง
  Tell a Friend
ตะละกงสีครีมไข่ ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,500.00
รหัสสินค้า : 000275
ตะละกงผ้าพีชสกินสีครีมไข่ ปักดิ้นสีทองปักลายริมและ มีช่อดอกเล็กๆ เลี้อยที่ด้านบน1 ชุดประกอบด้วย ตะละกง และกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกิน สีครีมเหลือง ปักดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000302
ตะละกงผ้าพีชสกินสีครีมเหลือง พร้อมกระโปรงขอบยางยืด ช่อดอกและลายริมปักดิ้นสีทอง ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้
  Tell a Friend
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ปักลายดอกเดินดิ้นสีทอง (สั่งทำ)
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000303
ตะละกงสีขาวผ้าพีชสกิน ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรู ลายช่อดอกไม้เดินด้วยดิ้นสีทอง 1 ชุด ประกอบด้วย ตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend
ตะละกงผ้าพีชสกิน สีดำ ปักดอกด้วยดิ้นสีเงิน
ราคา 1,300.00
รหัสสินค้า : 000132
ตะละกงสีดำผ้าพีชสกิน ปักดิ้นสีเงิน ลายริมปักแบบผ้าลูกไม้เจาะรูพร้อมช่อดอกเหนือริมผ้า1 ชุด ประกอบด้วยตะละกงและกระโปรงขอบยางยืด
  Tell a Friend


Total: 28: